Европейски Съюз. Европейски фонд за регионално развитие
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

 

На 11.10.2021 г. “КАСТЕЛО ВТ” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-1029-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца.

Главната цел на проектното предложение е oсигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Проектът BG16RFOP002-2. 089-1029-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” е на обща стойност 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 11.10.2021 г.

Край на проекта: 11.01.2022 г.